Views from Mt Tomorr (2416m), the holy mountain of the Bektashi faith